Find out the latest indie author news. For FREE.

Oleg Yunakov
Author
Мистецтвознавець Григорій Павлуцький, перший український
Подано спробу комплексного розгляду життя і наукової діяльності першого власне українського мистецтвознавця Григорія Григоровича Павлуцького (1861–1924), заслуженого професора історико-філологічного факультету Імператорського університету св. Володимира. Показано, в чому Павлуцький як науковець і педагог мав безперечну першість в Російській імперії: запровадження компаративного (історико-порівняльного) методу в мистецтвознавчі дослідження; викладання світового мистецтва після доби Греції та Риму на рівні університету; формування теоретичних й історичних засновків українського пам’яткознавства; впровадження терміна “українське бароко”; комплексне студіювання історії української орнаментики. Книжку ілюстровано світлинами зламу ХІХ–ХХ століть, портретами сучасників і колег Павлуцького (дещо подано вперше), репродукціями його живопису й графіки, обкладинок і титульних аркушів (іноді з інскриптами) його праць, містить усю відому авторові іконографію Павлуцького. У оформленні використано орнаментації Василя Кричевського. Верстання і дизайн автора.

Loading...